2024-07-16

เปิดให้ลงคะแนนล่วงหน้า สำหรับ NSW in Mar 2023สำหรับผู้ที่เป็นพลเมืองออสเตรเลียแล้วจะมีการเปิดให้ลงคะแนนล่วงหน้า

โดยจะเริ่มในวันเสาร์นี้สำหรับการเลือกตั้งของรัฐ NSW ประจำปี 2023   สามารถตรวจสอบสิทธิ์และดูสถานที่ลงคะแนนได้ที่ Elections.nsw.gov.au

Pimkamon Sasi-athiwat 2023-03-15 19:53:10 2792