2018-05-26

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะจัดงานเสวนา ขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 - 16.30น. ณ สถาบัน Au        สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะจัดงานเสวนา ขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 - 16.30น. ณ สถาบัน Australian International College เชิญทุกท่านเข้ารับฟัง การเสวนา งานจะจัดขึ้นภาคเช้าและภาคบ่าย รายละเอียดรบกวนดูตาม Poster ประชาสัมพันธ์นะคะ และภายในงานยังมี บริการกงสุลสัญจร ตั้งแต่เวลา 9.30 - 16.00น. สำหรับท่านใดไม่สะดวกมาติดต่อที่สถานกงสุลฯ ในวันนั้นสามารถมาใช้บริการกงสุลสัญจรได้นะคะ

katika unjitanusorn 2017-06-15 15:37:50 381