2020-08-09

ผลสำรวจเผย ออสเตรเลียยังคงจัดเป็นประเทศที่มีราคาบ้านสูงมาก
จากการสำรวจราคาบ้านประจำปี พบว่าบ้านในออสเตรเลียมีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก และ เมื่อเทียบกับรายได้ในครัวเรือนของประชากรในประเทศ

และจากการศึกษาตัวอย่างของบ้าน 39 หลังในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมดถูกจัดอยู่ในเกณฑ์
"ราคาสูงมาก" และ "ราคาสูงมากอย่างรุนแรง" ซึ่งมีราคาสูงเฉลี่ยถึง 4 เท่าของรายได้ในครัวเรือนต่อปี

สำหรับตลาดบ้านในออสเตรเลียทั้งหมด ราคาบ้านยังมีอัตราเฉลี่ยสูงถึง 5.6 เท่า และเพิ่มขึ้นถึง 6.5 เท่าในเมืองหลวงใหญ่ๆ

รายงานกล่าวว่า การที่บ้านมีราคาเพิ่มขึ้นสูงมากนั้น เนื่องมาจากการขาดการแข่งขันของราคาที่ดินในตลาด

Demographia ยังจัดอันดับราคาบ้าน ที่ต่ำกว่าราคาบ้านโดยเฉลี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ "ราคาสูง" ซึ่งก็ยังคงสูงถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราส่วนรายได้ก่อนหักภาษีของประชากรในประเทศ

รายงานระบุว่า ราคาบ้านในประเทศออสเตรเลีย ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่นี้
ในขณะที่สหรัฐมีอยู่ถึง 100 จาก 216 อาณาเขต ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "ราคาสูง"

"มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่ๆ ทำให้ราคาของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เพื่อสัมพันธ์กับรายได้ ซึ่งนำไปสู่​​การลดมาตรฐานการครองชีพ และเพิ่มอัตราความยากจนเพราะค่าใช้จ่ายของที่อยู่อาศัยสูงขึ้น จึงทำให้ครัวเรือนมีรายได้ที่จะใช้จ่ายในสินค้าและบริการอื่นๆน้อยลง" ผู้รายงานกล่าว

"สำหรับในตลาดการให้เช่า ก็ยังคงมีราคาที่สูงขึ้น จึงทำให้งบประมาณของครัวเรือนที่มีรายรับต่ำอยู่แล้วลดน้อยลงไปอีก"

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ภาษี การเปลี่ยนแปลงของประชากรและอัตราดอกเบี้ย

ตามรายงานจาก Demographia ระบุว่า ร้อยละ 75 จากตัวอย้างบ้าน 39 หลัง จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ "ราคาสูงมากอย่างรุนแรง"
 

#news#

 

ส่วนพื้นที่ที่มีราคาสูงมากที่สุดในออสเตรเลีย คือ Port Macquarie ใน New South Wales ซึ่งมีราคาสูงถึง 8.6 เท่าของรายได้ ในขณะที่พื้นที่ที่มีราคาต่ำที่สุดคือ Shepparton ใน Victoria ซึ่งสูงอยู่ที่ 4.5 เท่า

ใน Queensland, Sunshine และ Gold Coast ยังมีราคาสูงขึ้นไปอีกในอัตราส่วน 8.0 และ 7.6
ส่วน Brisbane จัดอยู่ในลำดับกลางที่ 5.8

รายงานยังกล่าวอีกว่า "ในช่วงปี 1980 แต่ละตลาดที่อยู่อาศัยหลักของออสเตรเลียยกเว้น Sydney เคยมีอัตราสูงอยู่ที่ 3.0 เท่า ก่อนที่จะมีนโยบายที่เรียกว่า 'urban consolidation' ซึ่งทำให้ราคาบ้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง"

โดยสรุปแล้ว Hong Kong, Vancouver, Honolulu, Bournemouth ในสหราชอาณาจักร และ Port Macquarie ถูกจัดอันดับให้เป็น 5 ตลาดโลกที่มีราคาบ้านสูงที่สุด

 

Edited by Natui Officailly

 

NATUI Officially 2013-01-25 14:39:19 3894