2024-07-16

ปรับกฏหมายใหม่ สำหรับ วีซ่านักเรียน ทำงานได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ เริ่ม 1 July 2023ข่าวดี  สำหรับ วีซ่านักเรียน 

สามารถอ่านต่อได้ ตามลิงค์ตามล่างคะ

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders

 

Pimkamon Sasi-athiwat 2023-03-02 21:57:42 3004