2020-08-09

'นาซา' ยืนยันดาวอังคารเหมาะเป็นที่อยู่ใหม่ของมนุษย์องค์การนาซา พบหลักฐานยืนยันได้ว่า ดาวอังคารเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นอน หลังจากการวิเคราะห์ฝุ่นผงที่เจาะมาได้จากชั้นหินโบราณ มีสารประกอบของน้ำอยู่จริง 

 

Mars Rover Drills into Surface

Nasa's Curiosity rover found rock dust drilled from sediments contained clay minerals that can only have formed in water. Photograph: Nasa/Handout
 

นักวิทยาศาสตร์องค์การบริหารการบิน และอวกาศแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือ นาซา รายงานความคืบหน้าล่าสุด โครงการสำรวจดาวอังคารของยาน"คิวริออซิตี้" ที่ทางนาซาส่งขึ้นไปสำรวจดาวอังคารเมื่อกลางปีที่ผ่านมา โดยระบุว่า ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันได้แล้วว่า ดาวอังคารมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นอน

Nasa's Curiosity rover began acting strangely last week before engineers put it in safe mode. Photograph: Nasa/JPL-Caltech/Rex Features


เนื่องจากฝุ่นผงที่ยานคิวริออซิตี้ ขุดพบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายใต้ชั้นหินโบราณ ของ "เยลโล่ไนฟ์ เบย์" (Yellowknife Bay) ในหุบเขา เกล เครเตอร์ อันเป็นพื้นที่ที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อน มีส่วนประกอบของดินเหนียว ซัลเฟต และแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่คล้ายคลึงกับโลกมนุษย์ จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า ชั้นหินที่ลึกลงไปใต้พื้นผิวของดาวอังคาร ซึ่งปัจจุบันถูกกัดกร่อนจนไม่หลงเหลือสภาพของสารประกอบน้ำ แท้จริงแล้วเคยเป็นทางน้ำไหลมาก่อน


#news#


ก่อนหน้านี้ องค์การนาซาได้เลือกพื้นที่บริเวณหุบเขาเกล เครเตอร์ ซึ่งมีลักษณะพื้นดินคล้ายกับทางน้ำไหล เป็นเป้าหมายในการสำรวจครั้งนี้  เนื่องจากเชื่อว่า พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นหุบเขา ที่มีแม่น้ำตัดผ่าน ในยุคที่ดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มาก่อน แม้จนถึงขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่เชื่อว่า ภารกิจอีก 17 เดือนที่เหลือ ซึ่งจะเป็นการสำรวจโดยรอบบริเวณหุบเขานี้ จะพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอน

 

NATUI Officially 2013-03-13 16:29:44 4090