2024-07-16

โครงการนำนักศึกษาอาสาสมัครจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ไปดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในประเทศไทย
โครงการนำนักศึกษาอาสาสมัครจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ไปดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในประเทศไทย (Australian Thai Youth Ambassador Program หรือ ATYAP) รั้งที่ 5  เสร็จสิ้นแล้ว  ในปีนี้ได้ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 มีนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วม จำนวน 49 คน เดินทางไปสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2560-10 กุมภาพันธ์ 2560

                                ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์แล้ว คณะนักศึกษาฯ ได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการ ได้แก่ การพบผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศของไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำไทย นอกจากนี้ คณะนักศึกษาฯ ยังมีโอกาสได้ชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ไปทัศนะศึกษาที่จังหวัดอยุธยาและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการทำกิจกรรมทางงวัฒนธรรมที่ชุมชนนางเลิ้ง ซึ่งคณะนักศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบผู้นำชุมชน รวมทั้งได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายมิติ อาทิ การชิมอาหารไทยทั้งคาวหวาน การฝึกหัดตำส้มตำ การเรียนรำชาตรี งานหัตถกรรม การทำแป้งพวง

                                การดำเนินโครงการ ATYAP ในปีนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี เหมือนเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้ก็เนื่องจากความร่วมมือระหว่างหลายส่วนทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ได้แก่กระทรวงการต่างประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย และกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย จึงทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด

Natui Website 2017-03-08 10:49:07 6857