2022-01-20


GOVERNMENT

งานลอยกระทงพารามัตตา ๒๐๑๗ วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เทศบาลเมืองพารามัตตาได้จัดงานลอยกระทง พารามัตตา ๒๐๑๗ เป็นปีที่ ๒๓ โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครซิดนีย์ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงานดังกล่าวดังเช่นปีที่ผ่านมา...
15 November 2017 16:04:38    3992
โครงการนำนักศึกษาอาสาสมัครจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ไปดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในประเทศไทย(Australian Thai Youth Ambassador ProgramหรือATYAP)รั้งที่ 5 เสร็จสิ้นแล้วในปีนี้ได้ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 มีนักศึกษาอาสา...
8 March 2017 10:49:07    5070
พิธีมอบสัมฤทธิบัตร และปิดโครงการภาคฤดูร้อน วันที่ 26 มกราคม 2560 กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ และภริยาพร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่ศศิรักษ์ ศะศิวนิช และกงสุลกมลรัตน์ สวนแก้ว ได้ไปร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตร และปิดโครงการภาคฤดูร้อนของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีใน...
30 January 2017 10:13:41    4895


วันสัมฤทธิบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ และภริยาพร้อมด้วยกงสุลกมลรัตน์ สวนแก้ว ได้ไปร่วมงานวันสัมฤทธิบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีในโอกาสนี้กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่นัก...
7 January 2017 13:32:39    2188
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารและโครงการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทธรังษีลูเมียห์ เมืองลูเมียห์ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ พร้อมข้าราชการและลูกจ้างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ณ วัดป่าพุทธรังษีลูเมียห์ เม...
7 January 2017 13:23:54    1787
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณ Tumbalong Park, Darling Harbourนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ในพิธีดังกล่าวช...
14 December 2016 13:49:47    1505
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ ได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศลปัญญาสมวาร เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ในช่วงเช้าประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การทอด...
6 December 2016 10:12:53    2006
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙เวลา ๑๘.๐๐ น. กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ และภริยา ผอ.ททท.ซิดนีย์นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจผจก.การบินไทยฯ ประจำเครือรัฐออสเตรเลียนายปริญญ์ อยู่ประเสริฐและนายสถานีบริษัทการบินไทยฯ ประจำนครซิดนีย์ นายเดชา ปิ่นอารีย์พร้อมด้วยข้าร...
29 November 2016 10:04:03    2006
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ ได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ...
23 November 2016 10:22:30    1996
งานพิธีทอดกฐินพระราชทาน วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙นางวิภาวรรณ ขันธหิรัญ ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์นางสาวศศิรักษ์ ศศิวะนิช รองกงสุลใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ​และเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยประจำนครซิดนีย์และครอบครัว ได้ไปร่วมงานพิธีทอดกฐ...
15 November 2016 11:20:56    1648
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙นางวิภาวรรณ ขันธหิรัญ ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วย นางสาวศศิรักษ์ ศศิวะนิช รองกงสุลใหญ่ นางสาวกมลรัตน์ สวนแก้ว กงสุล ​และเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยประจำนครซิดนีย์และครอบครัว ได้ไปร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุท...
9 November 2016 11:15:45    2000
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางทิพวรรณ ศุภมิตรกิจจา อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายวัฒนชัย นิรันดร กงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ไปร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าโพธิศรัทธา ซึ่งถือเป็นงานทอดกฐินครั้งแรกของวั...
9 November 2016 11:03:01    1626
กงสุลใหญ่และทีมประเทศไทยร่วมงานพิธีทอดกฐินพระราชทาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ และภริยา, อัครราชทูตทิพวรรณ ศุภมิตรกิจจา, ผอ.สนง.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่ และภริยา,ผอ.สนง.เศรษฐกิจการลงทุนฯ นางสา...
1 November 2016 11:22:09    1807
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านกงสุล จำนวน1 อัตรา เงินเดือน 2,696 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ( ช่วงเวลาระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ) รายละเอียดทั้งหมดตามประกาศด้านล่าง
23 October 2016 12:49:35    2817
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชุมชนไทยในนครซิดนีย์ โดยความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดการถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณTambalong Park, Darling Harbourนครซิดนีย์ ระหว่างเ...
18 October 2016 14:41:40    2671