2024-03-02

กงสุลสัญจรมาแล้วค่ะ สำหรับชาว Albury และพื้นที่ใกล้เคียง วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567กงสุลสัญจรมาแล้วค่ะ!! ข่าวดีสำหรับชาว Albury และพื้นที่ใกล้เคียง 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Albury 
 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567  เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง Dawson Room 
โรงแรม Atura Hotel (648 Dean St, Albury, NSW, 2640) 
 ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ โปรดกรอกข้อมูลเข้ารับบริการ bit.ly/alburyconsular 
เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบจำนวน สำหรับเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

บริการด้านกงสุล ดังนี้
-หนังสือเดินทางไทย 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตรไทย 
(เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าผ่านอีเมล thairegistration@thaiconsulatesydney.org) 
-รับรองเอกสาร หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจ ขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 
-ปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่น ๆ 
-กรุณาเตรียมเอกสาร ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ sydney.thaiembassy.org)

สำหรับชุมชนไทยในรัฐอื่น ๆ “นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์” โปรดติดตามกำหนดการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราที่ canberra.thaiembassy.org

Pimkamon Sasi-athiwat 2024-02-12 11:27:37 44