2020-09-18

ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครแล้ว
สถานทูตออสเตรเลียขอแจ้งข่าวเรื่องทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2561 (เพื่อไปศึกษาในปี 2561) เปิดรับสมัครแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

 

katika unjitanusorn 2017-05-09 19:16:52 3643