2020-09-18

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Section 10 ของกฎหมายอาญา The Crime
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Section 10 ของกฎหมายอาญา The Crime (Sentencing Procedure) Act1999 ในกรณีที่เมาแล้วขับ

กฎหมายของประเทศออสเตรเลียในกรณีเมาแล้วขับค่อนข้างที่จะเข้มงวดพอสมควร เนื่องจากหนึ่งในห้าของจำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ของ NSW นั้นมีต้นเหตุมาจากกรณีที่เมาแล้วขับ การดื่มสุราตอนขับรถนั้นส่งผลให้การทำงานของสมองช้าลงจึงไม่สามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว,ไม่สามารถที่จะตัดสินในเรื่องความเร็วในการขับรถ และยังส่งผลให้เกิดการหลับในได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ระดับการวัดปริมาณของ Alcohol ในเลือดหรือที่เรียกว่า BAC (Blood alcohol concentration) ใน NSW นั้นมีด้วยกันสามระดับ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขับขี่ถือใบอนุญาตการขับขี่ประเภทใด ถ้าถือใบขับขี่ประเภท Learner, P1 หรือ P2 ระดับปริมาณ Alcohol ในระหว่างขับขี่จะต้องเป็นศูนย์เพราะยังเป็นผู้ไม่ชำนาญการในการขับขี่ ดังนั้นจึงอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าประเภทอื่นๆ ระดับปริมาณ Alcohol ระหว่าง 0-0.02% สำหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์สาธารณะ อาทิเช่น คนขับรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น ระดับปริมาณที่ต่ำกว่า 0.05% สำหรับผู้ขับขี่โดยทั่วไปโดยรวมถึงผู้ที่ถือใบขับขี่สากลซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ในออสเตรเลียถือใบขับขี่ประเภทนี้

โดยปรกติเราสามารถคำนวณได้อย่างคร่าวๆว่าระดับปริมาณ Alcohol ในเลือดของเรามีปริมาณเท่าใดแต่ผู้เขียนอยากจะแนะนำว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดจะดื่ม Alcohol คุณไม่สมควรที่จะขับรถโดยทุกกรณี เพราะการคำนวณระดับ Alcohol จะให้รายละเอียดคร่าวๆเท่านั้น เป็นตัวเลขที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ดื่ม, เพศ, หรือ ความแข็งแรงของร่างกายในขณะนั้น

ตัวอย่าง การคำนวณที่จะแสดงให้เห็นนั้น พอจะแสดงให้ทราบคร่าว ๆ ว่า ถ้าเราดื่มหนักในคืนที่ผ่านมา วันรุ่งขึ้นก็ยังไม่สมควรที่จะขับ เพราะปริมาณ Alcohol ในกระแสเลือดอาจยังคงมีปริมาณมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยจำหลักคร่าวๆ คือ 2 Standard drinks ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง จะทำให้ค่าปริมาณในเลือดสูงถึง 0.05% ได้ การคำนวณค่าของ Standard drink ขึ้นยู่กับปริมาณที่ดื่มและปริมาณของระดับ Alcohol การคำนวณค่าอย่างคร่าวๆทำได้โดยนำปริมาณที่ดื่มคูณกับระดับของ Alcohol แล้วนำมาหารด้วย 12.50 ซึ่งจะได้ผลของ Standard drink

 

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสั่งไวน์ดื่มในร้านอาหาร ขนาดแก้วใหญ่ (150ml) แล้วปริมาณ Alcohol อยู่ที่ 11.5% ปริมาณค่าของ Standard drink สามารถคำนวณจาก 150x0.115 = 17.25ml, แล้วนำ 17.25/12.50 = 1.38 standard drink

ถ้ากรณีที่สั่งเบียร์หนึ่งแก้ว (425ml) ที่ระดับ Alcohol 3.5% ค่าของ Standard drink สามารถคำนวณได้จาก 425x0.035 = 14.875 แล้วนำ 14.875/12.50 = 1.19 Standard drink อย่างที่บอกไปแล้วว่า 2 standard drinks อาจส่งผลให้ปริมาณในเลือดสูงถึง 0.05% ซึ่งเป็นระดับที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นจึงไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งถ้าจะดื่มมากกว่านี้ และการคำนวณอย่างคร่าวๆนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป ขึ้นอยู่กับเพศ, น้ำหนัก หรือสมรรถภาพของร่างกาย ดังที่กล่าวไปข้างต้น ดังนั้นพึงระลึกอยู่เสมอว่าไม่สมควรดื่มแล้วขับเป็นอันขาด อีกอย่างการที่ดื่มหนักก็ไม่สมควรที่จะขับรถถึงแม้จะทิ้งระยะเวลาไปแล้วถึง 12 ชม. ซึ่งสามารถคำนวณอย่างคร่าวๆโดยการนำเลข 1 ไปบวกกับจำนวนชม.ที่เริ่มต้นดื่ม จะได้ค่าของ standard drinks ในระดับที่ไม่เกินที่กำหนดอย่างคร่าว ๆ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเริ่มดื่มมาตั้งแต่สองทุ่ม โดยดื่ม 15 x Vodkas ซึ่งมีระดับ Standard drink อย่างคร่าวๆอยู่ที่ 0.9 คำถามมีอยู่ว่าตอนแปดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้น เราสามารถที่จะขับรถได้หรือไม่ เราสามารถคำนวณคร่าวๆได้จากนำ 12(ชม.ที่นับจากการดื่มแก้วแรก) บวกด้วยเลขหนึ่ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 13 standard drinks ที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด แต่การดื่ม 15 vodkas ที่มีระดับ standard drink อยู่ที่ 0.9 สามารถคำนวณค่า standard drink ที่เราดื่มได้จาก 15x0.9 = 13.5 standard drinksซึ่งมากกว่าปริมาณที่กำหนดที่ 13 standard drinks ดังนั้นจึงยังไม่ควรขับรถ

อย่างไรก็ดีการคำนวณที่แสดงให้เห็นเป็นการคำนวณอย่างคร่าว ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดของตำรวจในการตรวจสอบผู้ขับขี่ในท้องถนนอย่างไรก็ดี ผู้อ่านไม่สมควรที่จะขับรถถ้ารู้ว่าตนเองดื่ม Alcohol ไม่ว่าที่ปริมาณระดับใดก็ตาม ผู้อ่านสามารถศึกษาปริมาณ Standard drink ของเครื่องดื่มแต่ละประเภทได้จาก www.alcohol.gov.au กรณีที่จะเล่าถึงในที่นี้ เป็นกรณีที่ผู้ถูกจับกุมได้รับการตรวจสอบระดับ Alcohol ในเลือด ในขณะขับขี่ซึ่งปริมาณ Alcohol ในเลือดระบุไว้ที่ 0.078% ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดที่ 0.05% ซึ่งได้รับหมายศาลให้ไปขึ้นศาลเนื่องจากกรณีที่เมาแล้วขับ กรณีเมาแล้วขับนั้นศาลสามารถพิจารณาตัดสินจำคุก, สั่งถอนใบขับขี่ หรือไม่อนุญาตให้ขับขี่เป็นเวลาที่ศาลกำหนด , โดนปรับเป็นจำนวนเงินที่ระบุ

หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของ Alcohol และการกระทำผิดว่าเป็นการกระทำครั้งแรกหรือไม่ ในกรณีระดับ Alcohol ในเลือดที่ 0.078% ถือเป็นระดับ Low range ดังนั้น ศาลไม่สามารถสั่งจำคุกได้ แต่ศาลสามารถสั่งปรับเป็นจำนวนเงินถึง $1,100 หรือโดนยึดใบขับขี่ได้ถึง 6 เดือน ผู้อ่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ Transport for NSW หรือที่ www.rms.nsw.gov.au ข้อสำคัญอย่างหนึ่งถ้าถูกจับกุมในกรณีที่เมาแล้วขับ ถ้าได้รับการตัดสินว่ามีความผิด จะส่งผลให้ได้รับ Criminal Record ได้ซึ่งจะส่งผลให้การยื่นสมัครวีซ่าต่างๆยากยิ่งขึ้น

Section 10 ที่ระบุไว้ในกฎหมาย The Crime (Sentence Procedure) Act 1999 ระบุว่าศาลอาจตัดสินให้ได้รับความผิดแต่ไม่ได้บันทึกลงทะเบียนใน Criminal Record การที่ทนายความจะขอร้องต่อศาลให้ใช้มาตรการที่ระบุใน Section 10 นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และหลักฐานของผู้ขับขี่ ยิ่งถ้าเป็นกรณีที่มีระดับ Alcohol ที่ปริมาณที่สูง และเป็นการจับกุมครั้งที่สอง ความเป็นไปได้ในการที่ทนายความจะร้องขอต่อศาลในมาตรการนี้เป็นไปได้น้อยมาก หรืออาจไม่มีทางเป็นไปได้เลย ทนายอาจจะสามารถร้องขอในการลดหย่อนเรื่องค่าปรับ, การจำคุกได้ แต่เรื่องที่จะร้องขอไม่ให้มี Criminal record อาจเป็นไปได้ยาก

ทางที่ดีที่สุดคือ ไม่สมควรขับขี่เมื่อรู้ว่าได้ดื่ม Alcohol ไม่ว่าจะเป็นปริมาณที่เท่าไหร่ เพราะการคำนวณข้างต้นอาจมีการที่ผิดพลาดซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ระบุไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกตำรวจเรียกตรวจสอบปริมาณ Alcohol ให้ปฏิบัติตามและเชื่อฟังคำสั่งของตำรวจ เมื่อรู้ปริมาณระดับ Alcohol ที่ได้แล้ว ให้หาข้อมูลว่าเป็นปริมาณระดับใด มีความเป็นไปได้ที่จะร้องขอต่อศาลใน Section 10 หรือไม่ อาจจะสอบถามผู้รู้หรือทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ Legal Aid สามารถที่จะให้ข้อมูลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสามารถที่จะขอล่ามที่พูดภาษาไทยได้ด้วย ถ้าผู้อ่านอยากจะอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนี้อย่างเคร่งครัด

การที่มีข้อมูลว่าเราติด Criminal Record จะเป็นการยากที่จะยื่นวีซ่าต่างๆได้ในอนาคตท่านอาจจะต้องเสียเงินโดยใช่เหตุที่จะต้องจ้างทนายความเพื่อช่วยดำเนินการในการขอวีซ่าในอนาคตในกรณีที่ติด Criminal Recordหรือกรณีที่ต้องอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ดังนั้นจำไว้เสมอว่า “ดื่มไม่ขับ”

ศุภชัย (ก่อ) โอส่าห์กิจ

International Lawyers Co-operative (ILC)

 

Manager M 2017-03-22 11:37:29 3759