2019-10-19

เรียนเชิญ ญาติธรรมและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเสริมบารมีประจำปี 2019 เมตตาธรรมปัญญา ซิดนีย์http://www.facebook.com/events/451886822306202/?ti=cl

เเรียนเชิญ ญาติธรรมและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเสริมบารมีประจำปี 2019 เพื่อความศิริมงคล และน้อมใจบูชาครู ในวัน อาทิตย์ที่ 14 july 2019
ณ สถานธรรม เมตตา ธรรม ปัญญา Australia 

12 Prince St, Bellbird NSW (Hunter valley.)

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้
ติดต่อ 
คุณ เอ  04 26362569
คุณ นิด 04 33778478
Line ID : pimkamon_sasi

 

Pimkamon Sasi-athiwat 2019-04-16 11:16:42 306