2022-06-29

Complain

ต้องการคนช่วยแพ๊คของวันเสาร์ที่ 23 July 2022

#862754 Kay Phanthabut 2022-06-23 19:27:13 90


ร้านขายเสื้อผ้าต้องการคนช่วยแพ๊คของใส่กล่อง เพื่อเตรียมขนย้ายไปที่ออฟฟิศ/โกดังใหม่ หน้าทีตามนี้

- ดึงชุดออกจากชั้นแล้วแพ๊คใส่ในกล่อง
- เขียนโน้ตบนกล่องว่าเป็นชุดจากชั้นหมายเลขอะไร
- แพ๊คอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ ใส่กล่อง

วันทำงาน: วันเสาร์ที่ 23 July 2022 เวลา 9am-1pm

สนใจติดต่อ 0438 672 7918-24 Kippax St Surry Hills Australia

0438672791REVIEWS