2021-11-28

Complain

Sandwich hand, Burger and Kitchen hand

#850024 Chujit Arnano 2021-11-22 09:05:29 247


รับสมัครพนักงาน ทำ sandwich , salad , and burger มีประสบการณ์ หรือ ไม่มีประสบการณ์ ก็ได้คะ ร้านอยู่ในเมือง เดินทางสะดวก เวลาต่องานเย็นได้

- วันทำงาน Monday to Friday 9am - 3pm
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
- จ่ายสด และ จ่ายtax

สนใจส่งข้อความทิ้งไว้ หรือ โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้คะ
0433999499

City CBD Australia

0433999499REVIEWS