2021-11-28

Complain

รับทำการบ้าน งานผ่านค่อยจ่าย ราคากันเอง

#849410 khunphat Cheewa 2021-11-11 00:12:03 30


รับทำการบ้าน งานผ่านค่อยจ่าย ราคากันเอง

Line: c.khunphat
Email: c.khunphat@gmail.com

ทักไลน์มา ส่งงานมาทางเมล ประเมินราคาให้ก่อนทำ แก้จนกว่าจะผ่าน ผ่านแล้วค่อยจ่ายเงิน ราคากันเอง

Aus Australia

+66622421455


click to reply

REVIEWS