2021-10-27

Complain

cafe' รับสมัคร Cook 1 ตำแหน่ง

#847565 witoon kung 2021-10-14 18:37:35 34


Cafe' @ anandale ต้องการรับคนทำงาน cook 1 คน สามารถทำงานได้หลายวัน และช.ม.ยาว
ขอคนตั้งใจทำงาน ขยัน รับผิดชอบ เจ้านายใจดีมาก อยู่แบบFamily สนใจส่งข้อความ ประวัติการทำงาน วันว่างทำงานได้ Tel: 0401398874 "Tony"


Australia Australia

0401398874REVIEWS