2021-04-13

Complain

รับพนักงานนวดหญิงแทนหรือประจำวันเสาร์อาทิตย์

#835478 Sue Sydney 2021-03-04 16:53:13 39


รับพนักงานนวดหญิง แทนหรือประจำวันเสาร์และอาทิตย์ นวดไทย ออย เท้า ดีป มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 เดือนนวดหนักได้ ไม่รับคนนวดแอบแฝง
รับวันเสาร์และอาทิตย์ ประกันมือ $110
ร้านอยู่ปีเตอร์แชม เปิด 10am-9pm ไม่มีบุคปิด 8pm นั่งรถไฟจาก Central 10นาที ส่งข้อความสมัครมาที่ 04916 51559REVIEWS