2021-03-05

Complain

ร้านไกล้เมือง รับสมัครอองเทร และเสริฟ

#831984 Mango Jj 2021-01-18 10:31:36 287


ร้านไกล้เมืองรับสมัคร อองเทร และเสริฟ ชิฟยาว
เสริฟ ขอคนมี rsa และสามารถให้ tax ได้ค่ะ
สนใจส่งข้อความมานะคะ
0432070564
ขอคนพร้อมเทรนนะคะ

0432070564REVIEWS