2020-11-25

Complain

รับพนักงานเสิร์ฟ & Kitchenhand

#828087 Thai Syd 2020-11-22 02:11:12 121รับพนักงานเสิร์ฟ & Kitchenhand
มีประสบการณ์
รับออเดอร์ โทสับ จัดtakeaway /Home
มีชิบ เช้า เย็น

ให้ tax file number

สนใจ ส่ง sms - ประวัติคร่าวๆๆ ชื่อ รูปถ่าย ประเภทวีซ่า (ที่พัก อายุ. ประวัติงาน ) วันว่าง มาที่ 0414899979HI-ADS FEATUREView all