2020-09-19

Complain

รับพนักงานนวดหญิง ไม่มีประสบการณ์สอนให้

#822415 huhu haha 2020-09-16 17:00:51 13


ต้องการพนักงานนวดหญิงมีประสบการณ์นวดมาบ้าง
มีวีซ่าทำงานถูกต้อง
ประกัน 80-100
เวลางาน 10-8.30

ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้**
จับมือสอน อาทิตย์เดียวสองอาทิตย์ถ้าตั้งใจก็เริ่มลงงานได้แล้วค่ะ


0451440344HI-ADS FEATUREView all