2020-08-12

Complain

รับ สมัคร. พนง. นวด หญิ/สาวสอง look หญิง

#819125 Che Chayawiriyarkhun 2020-08-02 06:45:10 43


รับ สมัคร. พนง. นวด หญิ/สาวสอง look หญิง.
ร้านอยู่ pyrmont / darling harbour
ทุกวัน เว้นวันพุธ กับ พฤหัส. ร้านค่อนข้างยุ่ง
ประกัน $100
9.30am-9.30pm
นวดไทน้ำมัน ดิปได้. นวดอย่างเดียว. ใช้ ABN.
สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง. ซื่อสัตย์. อดทน. ตรงต่อเวลา. เป็นมิตร. ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน จ่าย 50% ทุกรายการ. อยู่กันน้อยคน.
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.
มีข้าวให้.
SMS แนะนำตัวคร่าวๆมาที่ 0433935127