2019-03-21

Complain

$$$$$Massage Threapist wanted $$$$$$ no extra

#751208 T T 2019-03-12 21:28:32 80


รับสมัครพนักงานนวดผู้หญิง

หน้าตาดี มีความรับผิดชอบ รักในงานนวด ตรงต่อเวลา

(นวดอย่างเดียวไม่มีแอบแฝง)

ถ้านวดไม่เป็นทางร้านสอนให้ เจ้านายใจดี เงินดี ร้านอยู่ในห้าง

ติดต่อ Lili 0415533811 ส่งข้อความ

(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

North ryde Australia
0415533811 text only

North ryde Australia

0415533811HI-ADS FEATUREView all