2019-01-21

Complain

ร้านที่ Zetland รีบ Cook ครับ

#725271 Nimit Khontachot 2018-11-09 09:24:47 70


ร้านสไตล์ Street. Noodle bar ที่ Zetland รับสมัคร พนักงานในครัว ครับ

- จ่ายเป็นชั่วโมงครับ
-วีซ่านักเรียนจ่าย $18.29 ก่อน Tax ครับ $16 หลัง Tax ครับ

- วันและเวลาทำงาน - ศุกร์ ถึง อาทิตย์ 31.5 ชั่วโมงครับ
- ร้านจ่าย Super และ Holiday pay ครับ

สนใจส่งประวัติย่อที่ 0421344531 ครับ

ZETLAND AustraliaHI-ADS FEATUREView all