2018-12-15

Complain

Second room ว่าง เข้าอยู่ได้เลยค่ะ

#719286 kuna wanitruang 2018-10-11 13:56:45 103


ห้องเซคั่นรูมว่าง สามารถข้ายเข้าได้เลย
มีกุญแจให้ทุกคนค่ถ
ไม่มีคนเฝ้าใต้ตึก เข้าออกสะดวก
บ้านเงียบ คนอยู่น้อย
$310/ ห้อง/ วีคค่ะ

ขอคนไม่ปาร์ตี้นะค่ะ
0412449077

0412449077HI-ADS FEATUREView all