2018-12-14

Complain

ร้านในเมือง ต้องการ รับสมัคร พนักงานนวด ฝืมือดี มีประสบการณ์เพิ่มเติม หลายตำแหน่ง

#716275 Bond jb 2018-09-29 19:03:36 253


ร้านในเมือง ต้องการ รับสมัคร พนักงานนวด ฝืมือดี มีประสบการณ์ เพิ่มเติม หลายตำแหน่ง

ร้านในเมือง ต้องการ รับสมัคร พนักงานนวด ฝืมือดี มีประสบการณ์เพิ่มเติม หลายตำแหน่ง

- รับประกันรายได้สูง
- มีประกันรายได้ต่อวัน
- ร้านยุ่ง อยู่ในตัวเมือง เดินทาง ไป กลับ สะดวก
- ร้านเปิดดำเนินการ มานาน มั่นคง และ เป็นที่รู้จักดี
- บรรยากาศการทำงาน สวยงาม เป็นมิตรภาพ
- ไม่มีบริการทางเพศใดๆ แอบแฝง
- มีชิพว่างทุกวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศหญิง
- สามารถนวดไทย เท้า น้ำมัน (Swedish Massage) และ Remedial Massage ได้อย่างชำนาญ
- มีประสบการณ์ด้านการนวดแขนงต่างๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- มีใบประกาศนียบัตร ด้านการนวด ทั้งที่ไทย หรือ ออสเตรเลีย ก็ได้
- สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่นได้
- ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ อัธยาศรัยดี
- รักสะอาด ไม่เป็นโรคติดต่อทางผิวหนัง

น้องๆ ท่านใดที่สนใจสมัคร สามารถโทร หรือ ส่งข้อความ ได้ที่ เบอร์ 043-061-5551 ช่วงเวลาโทรติดต่อ 12.00-21.00 (เที่ยงวัน-สามทุ่ม)

ขอบคุณครับ

Sydney AustraliaHI-ADS FEATUREView all