2018-12-14

Complain

ขายตู๊เย็น $170 สภาพการใช้ปกติ ใช้งานได้ดีคะ

#715906 woweae 2018-09-28 15:34:03 220


ขายตู๊เย็น LG ขนาด 442 ลิตร
ราคา $170
ใช้งานปกติเลยนะคะ ขายเพราะจะซื้อใหญ่กว่าเดิม

ส่งถึงที่ภายใน cbd เพิ่ม $50

โทร 0401355135HI-ADS FEATUREView all