2018-11-17

Complain

รับสมัครเชฟจ้าาาาาา

#712725 premnara-boom 2018-09-14 13:06:58 147


เป็นร้านสไตล์ take away ที่ Panania station จาก central station เพียง 25-30นาทีถึง

ต้องการคนมีประสบการณ์ มือผัด เตรียมของ เข้า 11 โมง ถึง 4 ทุ่ม ตกชมล่ะ $18

หากขับรถได้ จะดีมาก (ไม่ต้องมีรถก็ได้ คือใช้รถร้าน)

สนใจลองงาน เราจ่ายค่าลองงานให้ sms ‭0402538337 เท่านั้น ระบุ อายุ,
ระแวกบ้านพัก, พร้อมลองงานเมื่อไหร่

ปล.ถ้าลองงานแล้วลงตัว ก็สามารถเริ่มทำงานได้เลย
เราจ่ายค่าลองงานให้ครับ
0402538337

0402538337HI-ADS FEATUREView all