2018-11-15

Complain

ถูกที่สุด เฟอนิเจอร์ ทุกอย่างครึ่งราคา

#710736 cha cha 2018-09-05 11:27:10 337


ไมโครเวฟ 15$
ตู้เย็น 120$
เครื่องซักผ้า สภาพ ใหม่มาก 220$
ทีวี 50 นิ้ว 250$
แอร์ สภาพ ใหม่ ใช้ ไม่ถึง สองเดือน 90$
กระสอบทราย พร้อมขาตั้ง 80$


Line: oatyoyo


click to reply

HI-ADS FEATUREView all