2018-10-18

Complain

รับสมัครพนักงานล้างจานและall rounder

#705530 Top Kazuya 2018-08-10 17:51:36 711


ร้านคาเฟ่ที่ Randwick รับสมัครพนักงานล้างจานและ all rounder พุธ-อาทิตย์ ชั่วโมงล่ะ 16$ เข้างาน 3pm-10.30pm

ลักษณะงาน
-ล้างจานล้างแก้วกาแฟ
-ช่วยchelfเตรียมอุปกรณ์ทำขนม และช่วยล้างอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ
-ถ้าร้านยุ่งช่วยเสริฟ์กาแฟ
-ทำความสะอาดครัวก่อนกลับบ้าน ทิ้งขยะ

คุณสมบัติ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ที่ร้านไม่มีคนไทย
-พื้นฐานงานคลีน ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน

สนใจติดต่อ 0432771897 Tai

0432771897HI-ADS FEATUREView all