2018-10-18

Complain

รับสมัครคิชเช่นแฮนด์ วันศุกร์ จ่าย $160

#705413 Natthkarn Sirikumhom 2018-08-10 08:44:40 448


รับสมัครคิชเช่นแฮนก์ ทำงานวันศุกร์ เช้าเย็น หรือ เย็นอย่างเดียวทำงาน 18.00-21.00 จ่าย $75-85 จ่าย $160 งานไม่ยุ่ง แค่เตรียมของ
ร้านเลิกสามทุ่ม ร้านอยู่ Windsor station
0478698722


0478698722HI-ADS FEATUREView all