2018-10-18

Complain

รับสมัครคนผัดร้านอาหารไทย

#705299 maitrakul 2018-08-09 16:53:02 305


ร้านอาหารไทยใน auburn รับสมัครคนผัด คุณสมบัติตามนี้
- สามารถทไงานได้ตามเวลาดังนี้
อังคาร เข้างาน 4 โมงเย็น เลิก 4 ทุ่ม
พฤหัสบดี เข้างาน 11 โมงครึ่ง เลิก 4 ทุ่ม
- ผัดได้คล่อง
- สามารถเตรียมของ หยิบจับงานในครัว
- จ่ายเป็นชั่วโมง
ขอคนที่สนใจจริงๆ ติดต่อที่ 0412 964 043 ใหม่

129 Parramatta Road, Auburn NSW AustraliaHI-ADS FEATUREView all