2018-09-27

Complain

High paid for massage lady $800 - $1200 - C̀āy s̄ūng s̄ảh̄rạb s̄up̣hāphs̄trī nwd

#703962 Jack lampton 2018-08-04 10:25:33 403


We are a really busy shop in Guildford, and currently looking for the masseuse, if you are young and have experience in this industry, please feel free to contact us, and we can guarantee paid from $800-$1200 per day.

Visa requiremnet: student, TR, PR or have working rights in Australia

Tel: 0424 832 355 (message only)
email: 185guildford@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

เราเป็นร้านค้าที่วุ่นวายจริงๆใน Guildford และกำลังมองหาหมอนวดอยู่ถ้าคุณยังเด็กและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้โปรดติดต่อเราและเราสามารถรับประกันได้ว่าจ่ายตั้งแต่ 800 ถึง 1200 เหรียญต่อวัน

Visa Requmnet: นักศึกษา, TR, PR หรือมีสิทธิทำงานในออสเตรเลีย

โทรศัพท์: 0424 832 355 (ข้อความเท่านั้น)
อีเมล: 185guildford@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reā pĕn r̂ān kĥā thī̀ wùn wāy cring«nı Guildford læa kảlạng mxng h̄ā h̄mx nwd xyū̀ t̄ĥā khuṇ yạng dĕk læa mī pras̄bkārṇ̒ nı xuts̄āh̄krrm nī̂ pord tidt̀x reā læa reā s̄āmārt̄h rạbprakạn dị̂ ẁā c̀āy tậngtæ̀ 800 t̄hụng 1200 h̄erīyỵ t̀x wạn

Visa Requmnet: Nạkṣ̄ụks̄ʹā, TR, PR h̄rụ̄x mī s̄ithṭhi thảngān nı xxs̄terleīy

thorṣ̄ạphth̒: 0424 832 269 (K̄ĥxkhwām thèānận)
xīmel: 185Guildford@gmail.Com

Guildford, NSW Australia

0424 832 269


click to reply

HI-ADS FEATUREView all