2018-05-24

Complain

รับสมัครคนตัดหญ้าในฟาร์มออกานิค รายได้ดี มีอาหาร-ที่พักให้

#680020 NATUI DEV 2018-04-20 10:56:10 784


รับสมัครคนตัดหญ้าในฟาร์มออกานิค
ขอให้มีประสพการณ์ทำไร่ ในไทยได้
มีอาหาร-ที่พักให้
รายได้ดี

ติดต่อ 0412021163

0412021163HI-ADS FEATUREView all