2018-04-25

Complain

Curry Chef - Immediate Start - $$$

#676967 Glen Davis 2018-04-04 18:45:37 221รับสมัครพนักงานลงแกง 
ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 
ทำงานตั้งแต่ วันอังคารถึงวันอาทิตย์ 

เข้างาน 4.30 ถึง10.30 กลางคืน มีงานเช้าให้ถ้าต้องการ 

มีรถมาจากในเมืองถึงหน้าร้านเลย 
สาย E65 ตรง Jamission St. Wynyard

0432284875


click to reply

HI-ADS FEATUREView all