2018-04-25

Complain

Stir Fry Chef - Immediate Start - $$$

#676681 Glen Davis 2018-04-03 21:52:01 285


รับสมัครมือผัด 
ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 
ทำงานตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ 

เข้างาน 4.30 ถึง10.30 กลางคืน มีงานเช้าให้ถ้าต้องการ 

มีรถมาจากในเมืองถึงหน้าร้านเลย 
สาย E65 ตรง Jamission St. Wynyard

Manly / Freshwater Australia

0432284875


click to reply

HI-ADS FEATUREView all