2018-02-22

Complain

ขายร้านอาหารไทยไม่ไกลจากเมือง

#663033 Cooper John 2018-02-09 14:28:37 242


ต้องการขายร้านไทยเจ้าของร้านจำเป็นต้องกลับไทยมีลูกค้าประจำและร้านอยู่ไม่ไกลจากเมืองกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลืออาทิตย์ละ2,500 ร้านเปิด6วันเย็นสนใจติดต่อ 043-163-5937 ถ้าไม่รับสายรบกวนฝากข้อความแล้วจะติดต่อกลับ.ขอบคุณคับ.
HI-ADS FEATUREView all