2018-02-22

Complain

Curry Chef - Immediate Start - $$$

#662514 Glen Davis 2018-02-07 22:15:10 224


รับสมัครพนักงานลงแกง 
ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 
ทำงานตั้งแต่ วันอังคารถึงวันอาทิตย์ 

เข้างาน 4.30 ถึง10.30 กลางคืน มีงานเช้าให้ถ้าต้องการ 

มีรถมาจากในเมืองถึงหน้าร้านเลย 
สาย E65 ตรง Jamission St. Wynyard

Manly / Freshwater Australia

0432 284 875


click to reply

HI-ADS FEATUREView all