2018-01-22

Complain

Kitchen Hand $$$

#653492 Glen Davis 2018-01-08 21:28:36 350


รับสมัครพนักงานล้างจาน6 กลางคืนและมีงานกลางวันให้ด้วยค่ะ 

ข้างาน 4.30 ถึง10.30 กลางคืน มีงานเช้าให้ถ้าต้องการ 

มีรถมาจากในเมืองถึงหน้าร้านเลย 
สาย E65 ตรง Jamission St. Wynyard

0432284875


click to reply

HI-ADS FEATUREView all