2017-12-16

Complain

รถตู้ขนของตลอด 24 ชั่วโมง

#643040 Mate Coffemate 2017-12-02 21:00:31 254


รถตู้ขนของ ในเมืองเริ่มต้น $35/ชม
นอกเมือง 3-12km = 40$/ชม ขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง
12-18km = 45$/ชม ขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง
18-22km = 50$/ชม ขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง
มากกว่านั้นขอค่าเดินทางไปและกลับด้วยหรือคิดในราคาเหมา หรือต่อรองราคาได้ตามระยะทางหรือความยากง่ายของงาน
(ในราคานี้ผมช่วยขนของทุกอย่างจนเสร็จงานครับ แต่ถ้าต้องการคนช่วยเพิ่มอีก 1 คน จ่ายเพิ่ม $20/ชม./คน)
รับ ส่ง สนามบิน $35
รับ ส่ง เฟอร์นิเจอร์ จาก IKEA - Fantastic หรือ ที่ต่างๆ ราคาเริ่มต้นที่ $45
รับ ขนขยะ ไปทิ้ง กรุณา ติดต่อสอบถามราคา
รับ ส่ง ย้ายบ้าน ขนของ รัฐ ต่างๆ เช่น Canberra- Newcastle- wollonggong- หรือ นอกเมืองต่างๆ เช่น Liverpool- Cabramatta- Parramatta- Blue mountains- Penrith- Hornby- Chatswood และที่ต่างๆ กรุณาสอบถาม ราคา คับ

สอบถามรายละเอียด ‪042 496 9822‬ หรือ line : matecoffemate ถ้าไม่รับกรุณาฝากข้อความไว้แล้วจะรีบติดต่อกลับครับ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เรียกใช้บริกา

17-25 wentworth Ave Sdyney NSW 2000 Australia

0424969822


click to reply

HI-ADS FEATUREView all