2017-12-16

Complain

Kitchen Hand 5 nights Wed-Sun

#636671 ludwikamckay 2017-11-13 17:40:46 189


รับสมัครพนักงาน kitchen hand 1 ตำแหน่ง
- ขอคนขยัน อดทน ทำงานเป็นทีม ไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนให้ ขอแค่ตั้งใจ
- ทำงาน พฤ-อาทิตย์ เริ่มงาน 4 โมง -10 ทุ่ม
- จ่ายดี เทรนงาน $100
- ร้านอยู่ seven hills นั่งรถไฟ 40 นาที จากในเมือง

SMS 0416009110


Seven Hills Australia

0416009110HI-ADS FEATUREView all