2017-12-17

Complain

ขายบุหรี่ราคาถูก

#626101 kaenoi89 2017-10-13 10:43:43 204


ขนาด 20s:
Bond street (blue) มี 5 ซอง $16 each
Peter stuyvesant (classic blue) มี 5 ซอง $20.50 each
Rothmans (gold) 10 ซอง, blue 3 ซอง $15.50 each
Winfield blue 4 ซอง $19.50 each
ขนาด 25s:
Bond street gold 2ซอง, blue2ซอง $20 each
Benson & Hedges fine 1 ซอง, ultimate 1 ซอง $25.50e each
Rothmans gold 1 ซอง $20
Winfield grey 1 ซอง $23.50
ขนาด 26s:
Peter Stuyvesant classic blue 3 ซอง $26 ซอง

ส่งข้อความมา 0401 379 377
นัดรับของในเมืองนะคะHI-ADS FEATUREView all