2017-12-17

Complain

รับสมัครคนส่ง home ฝั่ง northshore ใกล้ chatswood

#626018 Preeyanoot Sartyaem 2017-10-12 21:01:51 79


รับสมัครคนส่ง home วันพฤหัส, ศุกร์, เสาร์ และ อาทิตย์ ถ้าต้องการวันอังคารกับวันพุธ ด้วยก็ได้ เข้างาน 5.45pm - 9pm. จ่าย $60 และก็ order ละ $2-$5 ขึ้นอยู่กับระบะทาง สนใจกรุณาส่งเป็นข้อความมานะค่ะ แล้วจะโทรกลับ 0412552535

16a Deepwater Road, Castle cove NSW Australia

0412552535


click to reply

HI-ADS FEATUREView all