2017-08-18

Complain

รับสมัคร Receptionist ร้านนวด

#608543 Nn Pp 2017-08-13 14:06:56 273


รับสมัคร Receptionist ร้านนวด หญิง หรือ ชายก็ใด้
สื่อสารภาษาใด้ดี ทีความรับผิดชอบ คล่องแคล่ว
มีประสบการณ์มาก่อน


เวลางาน 10.00am-9.00pm
ติดต่อเข้ามาทดลองงาน 0449988002 (Message only)
HI-ADS FEATUREView all