2017-10-17

Complain

Chef stir fry wanted

#608440 yodhtc 2017-08-12 23:00:24 139


Chef application

รับสมัครพนักงาน
Chef stirfry 1 ตำแหน่ง
ต้องมีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
9 ชิป ต่อสัปดา
ร้านอยู่ที่ newtown ครับ
เริ่มงาน4pm
จ่ายเป็นชิป 90 to 100 ต่อ ชิปเย็น
กลางวันจ่าย 70 ต่อชิปครับ
ลองงานวันแรก จ่าย 60
สนใจติดต่อ 0412092989HI-ADS FEATUREView all