2017-10-17

Complain

ให้บริการรับทำ Thesis, Dissertation, Independent Study (IS) ทุกระดับตรี โท และ เอก

#607543 Assignment Mania 2017-08-09 16:16:12 13


ต่อรองราคาจนพอใจทั้งสองฝ่ายก่อนเริ่มงานกันก่อนได้ครับตามช่องทางการติดต่อที่ลงไว้ให้ด้านล่างครับ
- รับประกันเรื่อง Plagiarism
- สามารถแก้ไขผลงานได้ครับจนพอใจ ตามข้อตกลงซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนกันก่อนเริ่มงานครับ
++++ (( สนใจติดต่อขอดูตัวอย่างงานเก่าๆ ได้ ตลอด 24 ชม ครับ )) +++++++++
ช่องทางการติดต่อครับ
E-mail: artty_th@yahoo.com
Line ID: a8862396


+66898905856


click to reply

HI-ADS FEATUREView all