2017-10-20

Complain

@@@บริการรับ-ส่งสนามบิน ราคามิตรภาพ -

#607274 Daniel Mark 2017-08-08 18:59:31 11


@@@บริการรับ-ส่งสนามบิน ราคามิตรภาพ
- $25 / 1 ท่าน
- $30/ 2 ท่าน
- $35/ 3 ท่าน
* ราคานี้ รับ-ส่งในเมือง
แต่ถ้านอกเมือง เพิ่มอีกแค่ $10 / เที่ยว
* รถใหม่,สะอาด,กว้างใหญ่ ,ปลอดภัย
* มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
*** รับจ้างทั่วไปนอกสถานที่
ตามความประสงค์
Mobile: 0452-132508 หรือ
ฝาก SMS แล้วจะติดต่อกลับไปครับ
ID line: dm30062508


I AustraliaHI-ADS FEATUREView all