2022-01-20


Complain


Your email

Why do you want to complain this post?

Please enter result of 7-3?* We will response only none libelID : 850240
Title : รับสมัครพนักงานร้านญี่ปุ่นแนวtakeaway
=== Description ===
สถานที่ตั้งร้าน kings cross
เวลาทำงาน (เต็มวัน) ช่วง 11.00-19.00ถึงประมาณ 20:00
กับ (ปิดร้าน) 16:00-19:00ถึงประมาณ 20:00
ร้านเปิด จันทร์-อาทิตย์ เลือกเอาจะทำกี่วัน
จ่ายแคช รึ tax เลือกได้
ลักษณะงาน ทำอาหาร เตรียมของขาย ยืนกัน 2 คน ร้านเน้น เทคอะเวย์ มีกินในบ้างแต่น้อยมาก ไม่ค่อยยุ่ง
ไม่มีประสบการณ์อาหารญี่ปุ่น ไม่เป็นไร สอนได้ เป็นไว อาหารไม่ยาก ภาษาอังกฤษพอคุยได้
ถ้าชอบแนวนี้…สนใจส่งข้อความมาที่
0452500845

REVIEWS