2022-01-20


Complain


Your email

Why do you want to complain this post?

Please enter result of 7-2?* We will response only none libelID : 848311
Title : รับสมัครพนักงานเสริฟและในครัว
=== Description ===
รับสมัครพนักงานเสริฟผู้หญิงและในครัวผู้ชายร้านอยุ่ที่cronulla พนักงานเสิรฟทำ5 วัน(ศุกร์ เสาร์) ในครัวทำ 5 วัน คุยชิพกันอีกที ขอคนขยัน ตั้งใจทำงาน ไม่บ่น เพราะเราจ่ายเงินทุกคนที่ทำงาน ร้านยุ่งศุกร์เสาร์ บรรยากาศการทำงานก้อปกติเพราะมาทำงานไม่ได้มาหาเพื่อนเล่นแต่ไม่ถึงขั้นทำงานเอาเป็นเอาตายมีรถรับส่งไทยทาวนเข้างาน4.30Pmถึง10.00Pmร้านเปิดขาย5โมงเย็น0411513120 ขอบคุนคับ

REVIEWS