ผลสำรวจชี้ ชุมชนที่ไม่มีศาสนาในออสเตรเลีย และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอื่น

1.2k read this
|  Published : 1 year ago New South Weles, Australia

ผลการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2011 แสดงให้เห็นว่า มากกว่าร้อยละ 55 ของประชากรใน Tankerton, Victoria ไม่มีศาสนา
จากตัวเลขถือได้ว่า Tankerton เป็น suburb ที่มีประชากรที่ไม่มีศาสนาสูงที่สุด เมื่อเทียบกับ suburb อื่นๆ ในประเทศ

 

ซึ่งยังรวมไปถึง French Island ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Melbourne หรือเขตที่มีรหัสไปรษณีย์ 3921 ที่มีจำนวนประชากรที่ไม่มีศาสนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13 เพราะประสบวิกฤตของความศรัทธาอย่างรุนแรง ตั้งแต่ในช่วงปี 2006

 

นอกจาก Tankerton แล้ว Salisbury South (54 เปอร์เซ็นต์) ใน South Australia และ Gascoyne River (52 เปอร์เซ็นต์) ใน Western Sydney ยังมีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ไม่มีศาสนา สำหรับชานเมืองใน Victoria เช่น Sherbrooke และ Fitzroy North ก็ยังมีตัวเลขของจำนวนประชากรที่ไม่มีศาสนาที่ใกล้เคียงกับชุมชนดังกล่าวที่ 48 และ 46 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

 

จากผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ในปีที่ผ่านมามีเทรนด์ของประชากรที่สูญเสียความศรัทธาอย่างแพร่หลาย ซึ่งร้อยละ 22 ของประชากร (หรือ 4.8 ล้านคน) ระบุว่าพวกเขาไม่มีความผูกพันกับศาสนาใด ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

 

ตัวเลขของประชากรที่ระบุว่าตนเองเป็นคริสเตียนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 96 เปอร์เซ็นต์ในปี 1911 ถึง 18 เปอร์เซ็นต์
ในปี 2006

 

ถึงแม้ว่า Baulkham Hills ใน New South Wales จะเป็นที่ตั้งของสำนักงานของคริสตจักร Hillsong Church ผลการสำรวจยังรายงานว่า ตัวเลขของจำนวนประชากรที่ประกาศเป็นคริสเตียน ยังลดลงถึง 5 เปอร์เซ็นต์ (หรือร้อยละ 68) และมีจำนวนของคนที่มีไม่มีศาสนาเพิ่มขึ้นถึงเกือบ3 เปอร์เซ็นต์ (หรือร้อยละ 14.8) 

 

และผลจากการสำรวจในแต่ละ suburb รายงานว่า มีการแข่งขันกันระหว่าง east coast และ west coast เพื่อเป็น suburb ที่ร่ำรวยที่สุด ซึ่งหนึ่งในปัจจัยของการเป็น suburb ที่ร่ำรวยที่สุดนั้นมาจากการที่ประชากรที่มีระดับการศึกษาสูง 

 

 

สำหรับใน Sydney นั้น Mosman จัดเป็น suburb ที่มีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยสูงที่สุดถึง $2,838 ต่อสัปดาห์ ซึ่งแซงหน้า Cottesloe ใน Perth ที่มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยอยู่ที่ $2,823 ต่อสัปดาห์

 

ใน Sydney ยังมี suburb อื่นที่มีตัวเลขใกล้เคียงกับ Mosman ซึ่งได้แก่ Woollahra ($2,781) และ Hunters Hill ($2,763) และยังรวมถึง Nedlands ($2,748) และ Mosman Park ($2,555) ใน Western Australia และตามด้วย Hamilton ($2,470) ใน Queensland และ Victoria's Wimdsor ($2,269)

 

ส่วนใน Canberra ร้อยละ 86 ของประชากรใน Acton และ Mitchell มีระดับการศึกษาถึง year 12 หรือสูงกว่านั้น ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในประเทศ และตามมาด้วย Toowong (ร้อยละ 82) ใน Queensland, Nedlands (ร้อยละ 82) ใน Western Australia และ Gordon (81 เปอร์เซ็นต์) ใน New South Wales 

 

Edited by Natui Officially

Top
Please Sign-in or Sign-up